Allmän företagsinformation

Nuvarande namn 2K Sports [gemensamt] 2K Sports, Inc. [korporativt]
Status Aktivt sedan 2005-01-05 [>15 år]
Verksamhetsland USA [huvudkontor]
Hemsida Officiell

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent games 78%

Spel efter plattformar

Number of games and platform breakdown
27 17%
24 15%
20 13%
15 10%
15 10%
10 6%
9 6%
9 6%
8 5%
6 4%
3 2%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logga in