Spel relaterade till företaget173

Allmän företagsinformation

Nuvarande namn Atari [gemensamt] Atari, Inc. [korporativt]
Tidigare namn Infogrames, Inc. [korporativt, giltigt till 2003-05-07] Infogrames [gemensamt, giltigt till 2003-05-07] GT Interactive Software Corporation [korporativt, giltigt till 1999-12-16] GT Interactive [gemensamt, giltigt till 1999-12-16]
Etikett WizardWorks
Status Aktivt sedan 1993 [>25 år]
Verksamhetsland USA [huvudkontor]
Hemsida Officiell

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 73%
10 most recent games 75%

Spel efter plattformar

Number of games and platform breakdown
133 44%
21 7%
17 6%
17 6%
15 5%
14 5%
11 4%
11 4%
10 3%
9 3%
8 3%
5 2%
4 1%
4 1%
4 1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logga in