+ 19 mer plattformar ▾
Huvudkontor

Bandai Namco Entertainment America, Inc.

Spel relaterade till företaget118

Allmän företagsinformation

Nuvarande namn Bandai Namco Entertainment America [gemensamt] Bandai Namco Entertainment America, Inc. [korporativt]
Tidigare namn Bandai Namco Games America [gemensamt, giltigt till 2015-03-31] Bandai Namco Games America, Inc. [korporativt, giltigt till 2015-03-31] Namco Bandai Games America [gemensamt, giltigt till 2014-03-31]
alla namn (6) ▾
Namco Bandai Games America, Inc. [korporativt, giltigt till 2014-03-31] Namco Hometek [gemensamt, giltigt till 2006-03-31] Namco Hometek, Inc. [korporativt, giltigt till 2006-03-31]
Status Aktivt sedan 1990 [>28 år]
Verksamhetsländer USA [huvudkontor] Kanada

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 74%
10 most recent games 73%

Spel efter plattformar

Number of games and platform breakdown
50 20%
30 12%
25 10%
24 10%
18 7%
15 6%
14 6%
11 4%
10 4%
9 4%
8 3%
7 3%
5 2%
4 2%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logga in