Spel relaterade till företaget76

Allmän företagsinformation

Nuvarande namn Maxis [gemensamt] EA Maxis [korporativt]
Tidigare namn Maxis Software, Inc. [gemensamt, giltigt till juni 1997]
Status Aktivt sedan 1987 [>31 år]
Verksamhetsländer USA [huvudkontor] Australien Finland
Hemsida Officiell

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 58%
10 most recent games 70%

Spel efter plattformar

Number of games and platform breakdown
65 35%
52 28%
9 5%
8 4%
6 3%
4 2%
4 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logga in