Allmän företagsinformation

Nuvarande namn Adamvision Studios [gemensamt] Adam Nickerson [gemensamt]
Tidigare namn Nickervision Studios [gemensamt, giltigt till ]
Status Aktivt sedan 2010 [>11 år]
Verksamhetsland Kanada [huvudkontor]
Hemsidor Officiell
Officiell Twitter
Discord server

Spel efter plattformar

Number of games and platform breakdown
8 14%
7 12%
7 12%
7 12%
7 12%
7 12%
6 11%
3 5%
3 5%
2 4%
Logga in