Spel relaterade till företaget189

Allmän företagsinformation

Nuvarande namn Atari [gemensamt] Atari, Inc. [korporativt]
Tidigare namn Infogrames, Inc. [korporativt, giltigt till 2003-05-07] Infogrames [gemensamt, giltigt till 2003-05-07] GT Interactive Software Corporation [korporativt, giltigt till 1999-12-16] GT Interactive [gemensamt, giltigt till 1999-12-16]
Etikett WizardWorks
Status Aktivt sedan 1993 [>28 år]
Verksamhetsland USA [huvudkontor]
Hemsida Officiell

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 73%
10 most recent games 75%

Spel efter plattformar

Number of games and platform breakdown
146 39%
21 6%
20 5%
20 5%
15 4%
14 4%
11 3%
11 3%
11 3%
11 3%
11 3%
10 3%
10 3%
8 2%
8 2%
8 2%
7 2%
6 2%
4 1%
4 1%
4 1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Logga in